A program

A teheteségműhely programja

A tehetségműhely munkájában 20 lány vett részt, és négy csoportban valósították meg projektjeiket.

A komplex tehetséggondozó program céljaként azt határoztuk meg, hogy a résztvevő tehetségígéretek egyéni fejlődésének figyelembevételével, a pályaválasztást segítő és a tudományterületet minél több oldalról megismertető, élményekre épülő foglalkozásokat szervezzünk a résztvevőknek. A program során kiemelt szerep jutott a matematikai, a digitális és a szociális kompetencia fejlesztésére is.

A programba pedagógusok javaslata alapján választottunk tanulókat, akikről a szülők is jellemzést készítettek. A résztvevők tehetségterületeit pszichológus térképezte fel, ami alapján egyéni fejlesztési terv készült. A pszichológus által vezetett egyéni és csoportos foglalkozások az önismeretet és a szociális kompetencia fejlődését segítették. A pályaválasztási tanácsadás személyre szabott, tematikus és a programban résztvevő szakember által vezetett volt.

A program jellege kiscsoportos, kreativitást fejlesztő, élményalapú és felfedezőközpontú, tehetséggondozó foglalkozás, amiket tehetségsegítő szakemberek vezettek. Az egyéni- és a csoportfeladatok megoldásával olyan ismereteket szereztek tanulóink, melyek az iskolai kereteken túlmutatnak. Az élményeken alapuló tanulási helyzetekben a pedagógus facilitátorként segítette a felfedezést. A fő érdeklődési körnek megfelelően kialakított 4-6 fős csoportok munkáját és az egyéni tehetséggondozást a csoportok mentora vezette.

A programban a foglalkozásokokn kívül előadások és tanulmányi utak is voltak. Az előadások, beszélgetések alkalmával olyan kimagasló teljesítményt nyújtó, sikeres nőket ismerhettek meg, akiknek a pályája motiváló hatással bír a lányokra. Az életutak megismerése és bemutatása figyelemfelkeltő hatásával szemléletformáló és az esélyegyenlőségre mutató volt. A példaképek szakmai tevékenységének bemutatásához választott módszer a diákok korának és ismereteinek megfelelő módon történt és az informatikai, kommunikációs eszközök széles körét alkalmaztuk.A gyárlátogatásokon, kiránduláson gazdag program szerepelt, ahol új ismereteket szerezhettek a programban résztvevő lányok a tudomány és technológia világából.

Reméljük, hogy a megélt élmények további ismeretek szerzésére inspirálták őket. Úgy gondoljuk, hogy a program megfelelő alapot nyújtott a digitális, a matematikai kompetencia, a logikai gondolkodás fejlesztéséhez. Jó hatással volt azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményhez szükségesek. A programok a komplex fejlődést segítik és a csoport kohézióját erősítik. 

 

Csoportok

4 csoport, melyben az érdeklődésnek megfelelően vettek részt a lányok. 

A csoportok kialakításakor figyelembe vettük a résztvevők érdeklődését, korosztályát. A mentorok szakterülete alapján lettek a csoportok facilitátorai és segítették a tehetségműhelyben végzett munkát. A résztvevők matematika, műszaki tudomány, technológia és természettudomány területén készítették el a projektjeiket.

Projektek

A csoportok önálló projektet terveztek a mentorok vezetésével.

Innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró tehetséggondozó program megvalósítása volt a cél, melynek a formája kiscsoportos, illetve egyéni projektterv létrehozása.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el